ul. Kazimierza Wóycickiego 4 (wejście od Żubrowej);
01-938 Warszawa
tel. +48 22 835 16 12, email: rejestracja@inmedion.pl